Czynniki ryzyka

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym ograniczeniu drożności górnych dróg oddechowych podczas snu jest otyłość. Ryzyko OBS istotnie wzrasta u pacjentów, u których obwód szyi przekracza 43 cm w przypadku mężczyzn i 40 cm w przypadku kobiet. Pozostałe czynniki ryzyka OBS opisano w tabeli 3.

Tabela 3. Czynniki ryzyka OBS
  • otyłość

  • obwód szyi > 43 cm u mężczyzn i >40 cm u kobiet

  • nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych i twarzoczaszki: długi języczek, przerost migdałków podniebiennych, skrzywienie przegrody nosa, niedorozwój (micrognathia) i/lub cofnięcie żuchwy (retrognathia),

  • spożywanie alkoholu (zwłaszcza przed snem), palenie tytoniu, niektóre leki uspokajające i nasenne,

  • niedoczynność tarczycy, akromegalia

Przed wizytą kliknij i sprawdź » Jak przygotować się do wizyty?